Telefonszám+36/1-797 1736

projekt kommunikáció

projekt kommunikáció

Projektkommunikáció

Egy projekt sikere leginkább abban mérhető, hogy mennyien tudunk, hallottunk arról a bizonyos fejlesztésről, beruházásról. Ebből a tényből adódóan cégünk kiemelt figyelmet fordít a projektkommunikáció minden lépésére. Egy projekt számos célt, eszközt és folyamatot foglal magába, melynek fontos eleme, hogy a közvetlen és közvetett környezet minél többet megtudjon annak eredményeiről és hasznosságáról. Pontosan ezért egyre inkább kimagasló szerep jut a projekt kommunikációnak.
Hazánkban jelenpillanat egyedülállóan folytatjuk azt a tevékenységet, ahol a fő kommunikációs alany a projekt, maga a beruházás és annak mérföldkövei, hatásai, társadalmi jelentőségei.
A sikeres kommunikáció jövője a kommunikációs részfolyamatok összekapcsolása oly módon, hogy annak egymásra épülő elemei összhangban legyenek az adott projekt megvalósulási szakaszaival. Pontosan úgy, ahogyan egy fejlesztés is felépül.

Cégünk, az MC Mine Kft. szakértőivel és együttműködő partnereivel azon törekvés megvalósítását tűzte ki célul, hogy projektek kommunikációs előkészítésében és megvalósításában támogató és segítő szerepet vállal a kezdetektől. Mindezen folyamat közben vállalkozásunk mindent koordinál és lekövet, azzal a célkitűzéssel, hogy az Ön projektjének mozzanatai megfeleljenek a szabályzati előírásoknak és az érdekképviseletek törvényben előírt szabályainak.

Az MC Mine Kft szakértőinek megbízásával a korábban különállóan végzett projekt kommunikációs tevékenységeket (pl. arculat, weblap, kiadvány készítése) egységes végrehajtás alá lehet vonni, ezáltal azok jobb minőségben, összefogottabban és költséghatékony módon végezhetőek el.