Telefonszám+36/1-797 1736

események & hírek

Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése

Meglévő műemléki termál- és gyógyfürdők felújítása és turisztikai célú szolgáltatásainak magas színvonalú fejlesztése.Meglévő műemléki termál- és gyógyfürdők felújítása és


turisztikai célú szolgáltatásainak magas színvonalú fejlesztése. A fejlesztések hozzájárulnak


az ország és a régió turisztikai adottságainak és attrakcióinak jobb kihasználásához, a


vendégforgalom és az átlagos költés növekedéséhez.


 Rendelkezésre álló forrás


A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben


1500 millió Ft.


Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar


Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.


Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma


A támogatott projektjavaslatok várható száma minimum: 2 db.


PROJEKTGAZDÁK KÖRE


Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:


I. Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit)


(KSH 3)


II. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált


gazdasági társaságok, (KSH 11, 21)


A projektgazdák személyét érintő általános kizáró okokat az Általános Feltételek c.


dokumentum F1 pontja tartalmazza. A pályázók személyére vonatkozó speciális kizáró


okokat jelen dokumentum C6.1. pontja tartalmazza.


A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumi tagként


bevonhatók:


III. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények,


egyházi jogi személyek)


IV. Szövetkezetek (KSH 12)


V. Egyéni vállalkozások (KSH 23)


 


Forrás: www.nfu.hu


Részletek:


·         KMOP-2009-3.1.1/B2 - Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése


 


 

Közösség