Telefonszám+36/1-797 1736

események & hírek

Turisztikai attrakciók fejlesztése

Közép-magyarországi Operatív Program

Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés –

konferenciaturizmus fejlesztése c.

konstrukciójához 


 


 


Közép-magyarországi Operatív Program


Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés –


konferenciaturizmus fejlesztése c.


konstrukciójához


 


 


KONSTRUKCIÓ/KOMPONENS NEVE


Turisztikai attrakciók fejlesztése


 


 


Alapvető cél


A pályázati felhívás fő célja, hogy a turisztikai kínálatban új, hiánypótló elemként nagy


befogadóképességű konferencia helyszín létrehozását támogassa. Ezzel hozzájáruljon az


ország és a régió turisztikai adottságainak és attrakcióinak jobb kihasználásához, a


turisztikai szolgáltatások jövedelemtermelő képességének növeléséhez.Rendelkezésre álló forrás


A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben


950 millió Ft.


Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.


Támogatható pályázatok / projektjavaslatok várható száma


A támogatott projektjavaslatok várható száma 1 db.


 


 PROJEKTGAZDÁK KÖRE


Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:


I. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált


gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21)


A projektgazdák személyét érintő általános kizáró okokat az Általános Feltételek c.


dokumentum F1 pontja tartalmazza. A pályázók személyére vonatkozó speciális kizáró


okokat jelen dokumentum C6.1. pontja tartalmazza.


A projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumi tagként


bevonhatók:


II. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3)


III. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények,


egyházi jogi személyek)


IV. Szövetkezetek (KSH 12)


V. Egyéni vállalkozások (KSH 23)


Forrás: www.nfu.hu


Bővebb információ:


·         KMOP-2009-3.1.1/A2 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés – konferenciaturizmus fejlesztése


 


 


 


 


 

Közösség